Woonzorgcampus Meerlehof

Dit project behelst het omgevingsontwerp en -inrichting van de buitenruimte rondom de gebouwen van de woonzorgsite Meerlehof te Lummen. In de transformatie van het voormalige rustoord Meerlehof naar een hedendaagse woonzorgcampus is de voorbije jaren enkel de focus gelegd op de nieuwe architectuur. De onbebouwde ruimte is bijgevolg als een litteken in het weefsel overgebleven, zonder enige aansluiting met de nieuwe functionaliteit.

Het omgevingsontwerp zoekt naar oplossingen om de buitenruimte te transformeren naar een aangename verblijfruimte, waar ontmoetingen gestimuleerd worden, de connectie met de natuur opnieuw voelbaar wordt en de toegankelijkheid voor de specifieke doelgroepen verbeterd wordt. De kleinschaligheid van de buitenruimtes (pleintjes, terrasjes, zitplekken, daktuinen, ...) vormt een weloverwogen antwoord op de grootschalige bebouwingskorrel en nestelt zich in de bosrijke omgeving met een uitgesproken reliëf.  

Technische Details

 • 1 ha.
 • OCMW Lummen
 • Lummen
 • 2023
 • ontwerp buitenruimte

Impressies

 • 000_17
 • 16
 • 0000_grondplan02
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 18
 • 19