Verfraaiing Gemeenteplein Lummen

Dit project kadert in de herinrichting van een gedeelte van het Gemeenteplein te Lummen, met als einddoel het versterken van de belevingswaarde voor de bezoekers, voor de omliggende horeca en voor de diverse evenementen. 

Door de introductie van een gewijzigde verkeerscirculatie ontstaat er een aangename verblijfsruimte, die tijdens de schoolvakanties autovrij kan gemaakt worden. Waardoor de aangrenzende terrassen de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. De bestaande kiosk wordt als historisch element integraal behouden. De nieuwe vormgeving wordt echter zodanig opgevat dat er een ruimtelijke dialoog ontstaat tussen oud en nieuw, waar een subtiele hedendaagse vormgeving en materiaalkeuze hand in hand gaan met de aanwezige historische elementen van de kiosk. Het bestaande oorlogsmonument wordt door de nieuwe herinrichting op een betere en meer respectvolle manier gepresenteerd aan de bezoeker, door dit monument op te spannen tussen 2 grote groenzones met meerstammige bomen. Door de introductie van deze grote beplantingszones wordt het projectgebied ca. 15% onthard zonder dat dit een negatieve impact heeft op de evenementen (kermis, markt, Dolle Donderdagen, Zomerkriebles, ...) die op het gemeenteplein wekelijks en jaarlijks doorgaan.

Technische Details

 • 20 are
 • gemeentebestuur Lummen
 • Lummen
 • 2023
 • pleinontwerp Gemeenteplein Lummen

Impressies

 • 00_grondplan01
 • 11
 • 01
 • 04
 • 09
 • 10
 • 12