TWIN-gebouwen Bethaniësite

De ontwerpdoelstelling van deze ontwerpopdracht was het integreren van het TWIN-gebouw in haar directe omgeving, een omgeving die gekenmerkt wordt door een uitgesproken glooiend reliëf (duinenlandschap) en een sterk bebost karakter (Grove den). Het ontwerp moest zodanig uitgewerkt worden dat het gebouw zich nestelde in de campus 'Bethanië', een herstel van het oorspronkelijke landschap stond voorop. Een vormentaal en toolbox voor de ganse campus werd uitgewerkt en specifiek geïmplementeerd in deze deelzone. Enerzijds moest het gebouw functioneel bereikbaar worden gemaakt voor de bewoners en bezoekers. Daarnaast moest de buitenruimte inzetbaar worden gemaakt voor de activiteiten van haar bewoners (speelvelden en open graszones, ontspanningsruimtes, ...) en dit allemaal geïntegreerd in de unieke omgeving.

Technische Details

 • 1ha.
 • Bethanië vzw
 • Genk
 • 2013

Impressies

 • ontwerpfilosofie en opbouw-22
 • ontwerpfilosofie en opbouw-03
 • ontwerpfilosofie en opbouw-04
 • ontwerpfilosofie en opbouw-05
 • ontwerpfilosofie en opbouw-14
 • ontwerpfilosofie en opbouw-15
 • ontwerpfilosofie en opbouw-16
 • ontwerpfilosofie en opbouw-19