't Eilandje

Deze opdracht moet gezien worden als een eerste ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om een nieuwe toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen vanaf 't Eilandje in Neeroeteren te realiseren. Hiervoor moet er een brugconstructie over de Zuid-Willemsvaart ontworpen worden om zodanig deze toegang voor voetgangers en fietsers te kunnen creëren. De aanwezige grote hoogteverschillen, de beperkte ruimte en de fysieke barrières (Zuid-Willemsvaart, jachthaven) zijn harde ruimtelijke randvoorwaarden die zeer bepalend zijn geweest in het ontwerpend onderzoek.

De kop van 't Eilandje wordt als een golvend landschap gesculpteerd waar de fietshelling zich van heuvel tot heuvel in verankert. De bezoeker beweegt zich voort temidden van de boomkruinen en krijgt vanop strategische rustpunten prachtig vergezichten over het omliggende landschap. Vervolgens steekt de bezoeker via een 100m. lange Baileybrug de Zuid-Willemsvaart over en vindt op die manier aansluiting met het bestaande padennetwerk richting het Nationaal Park Hoge Kempen.

Technische Details

  • 0,85ha.
  • Regionaal Landschap Kempen en Maasland
  • Neeroeteren
  • 2015

Impressies

  • BRS_macro-1
  • scenario03_fietshelling_grondplan_geen schaal_luchtfoto-1
  • scenario03_fietshelling_detail Baileybrug-2
  • SNEDES DEFINITIEF-3