Station As

De hoofddoelstelling van deze opdracht was het opnieuw blootleggen van de eigenheid en identiteit van de omgeving van het Station van As, een terugkeer als het ware naar de initiële context van de plek. De uitgesproken eigenheid van deze plek is immers verloren gegaan door adhoc ingrepen, zonder aandacht voor het geheel.

Het eindresultaat moet de sterkte van de plek, welke momenteel latent aanwezig is, opnieuw accentueren. En dit door het formuleren van duidelijke concepten en een concrete materialencodex als houvast voor toekomstige (kleine en grote) ingrepen.

Het op elkaar afstemmen van interne en externe relaties en looplijnen, het uitzuiveren, vereenvoudigen en herdefiniëren van de ruimtes en het opmaken en respecteren van een uitgebalanceerde pallet van materialen waren de belangrijkste aandachtspunten.

Technische Details

  • 2ha.
  • gemeente As
  • As
  • 2014

Impressies

  • ontwerpfilosofie en opbouw_eindversie-2
  • ontwerpfilosofie en opbouw_eindversie-1
  • ontwerpfilosofie en opbouw_eindversie-3
  • ontwerpfilosofie en opbouw_eindversie-4
  • ontwerpfilosofie en opbouw_eindversie-5
  • ontwerpfilosofie en opbouw_eindversie-6