inrichtingsvisie Schulensmeer

Deze inrichtingsvisie beperkt zich tot de directe omgeving van het bezoekerscentrum 't Vloot en moet gezien worden als een ontwerpend onderzoek, welke de noden en behoeften van de aanwezige actoren en gebruikers ruimtelijk met elkaar in dialoog brengt. Dit ontwerpend onderzoek is bijgevolg eerder een ruimtelijk toetsingkader van mogelijke gefaseerde toekomstontwikkelingen, dan wel een gedetailleerd inrichtingsplan. Er worden een 5-tal actiezones geselecteerd waarover deze inrichtingsvisie ruimtelijke uitspraken formuleert. 

De doelstelling is om een volwaardige en kwalitatieve poort uit te bouwen, waar bezoekers op een duidelijk leesbare manier onthaald en geïnformeerd worden. De natuureducatie en het wegwijs maken in het functioneren van het wachtbekken zijn ontegensprekelijk cruciale aspecten die vanuit deze toegangspoort moeten getoond worden. Daarnaast is het echter ook cruciaal dat de stroom van bezoekers op een functionele manier kan opgevangen worden (parking, fietsenstalling, onthaal, ...) en de verschillende sportactiviteiten, met respect voor het kwetsbare landschap, op een kwalitatieve manier kunnen aangeboden worden. 

De voorliggende inrichtingsvisie zoekt daarom een ruimtelijk evenwicht tussen de concrete behoeften en noden van de verschillende activiteiten van het natuur- en sportcentrum Schulensmeer en de primaire bestemmingen natuur en overstromingsgebied / wachtbekken Schulensbroek. 

Technische Details

 • 1 ha.
 • Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer
 • Lummen
 • 2022
 • inrichtingsvisie omgeving natuureducatief centrum - Schulensmeer

Impressies

 • 18
 • 0000_bestaande toestand
 • 000_grondplan01
 • 10
 • 11
 • 17
 • 16
 • 08
 • 03
 • 04
 • 05
 • 27