herwaardering begraafplaats Gingelom

Gingelom telt 12 begraafplaatsen. De gemeente wenst op termijn en in een gefaseerde ontwikkeling haar kerkhoven mooier, groener en toekomstgerichter te maken. Deze wens vloeit voort uit enerzijds beperkte uitbreidingsmogelijkheden op sommige locaties en anderzijds de recente opruiming van de verwaarloosde graven op het kerkhof van Gingelom.

Deze opruimingswerken vragen aansluitend een nieuwe herinrichting van het kerkhof, aangezien nieuwe ruimte gecreëerd werd en nieuwe opportuniteiten zich aandienen. Een meer toekomstgerichte aanpak en ontwerpfilosofie, geënt op de hedendaagse evolutie in de manier waarop er wordt omgegaan met het begraven van onze dierbare overledenen, dringt zich op.

In deze studieopdracht worden concrete inrichtingsprincipes en –voorstellen uitgewerkt voor de begraafplaats van Gingelom centrum. Deze concrete inrichtingsvoorstellen uit het ontwerpend onderzoek geven een duidelijk beeld van het eindresultaat op lange termijn en dienen als basis voor gefaseerde ingrepen op korte termijn.

Technische Details

 • 0,9ha.
 • gemeentebestuur Gingelom
 • Gingelom
 • 2017

Impressies

 • uitbreiding beide scenarios
 • scenario 1_fase01
 • scenario 1_fase02
 • scenario 2_fase01
 • scenario 2_fase02
 • 01
 • 02
 • 04
 • 08
 • 06