herwaardering 3 Romeinse tumuli-sites

Deze opdracht omvat de concrete ruimtelijke neerslag van het project rond de Romeinse grafheuvels in de gemeente Gingelom. In de context van het landschappelijke en toeristisch-recreatief ontsluiten van Romeinse tumuli mag er in dit geval terecht gesproken worden van een pilootproject. En waar de gemeente Gingelom, als initiatiefnemer, een cruciale rol in heeft gespeeld.

Tijdens verschillende werkgroepvergaderingen werden meningen en overtuigingen geuit, ideeën uitgewerkt en bedenkingen geformuleerd. Vanuit de verschillende invalshoeken en disciplines is er een zoektocht ontstaan naar de contextualiteit en de (geconstrueerde) identiteit van de drie sites Avernassetomme, Twee Tomme en Drie Tomme. De landschappelijke invalshoek werd hier steeds getoetst aan de correcte historische context. Waardoor een doordachte visie de weg heeft vrijgemaakt voor heldere en logische ruimtelijke concepten.

Het eindproduct is dan ook een verzameling van zeer concrete en doordachte landschappelijke ingrepen, gebaseerd op de specifieke contextualiteit van elke site.

Technische Details

 • 1,45 ha.
 • Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
 • Gingelom
 • 2013

Impressies

 • eindnota_redactie_definitief-04
 • eindnota_redactie_definitief-18
 • pr004_06092012-08
 • pr004_06092012-11
 • eindnota_redactie_definitief-22
 • pr004_06092012-17
 • pr004_06092012-19
 • eindnota_redactie_definitief-26
 • eindnota_redactie_definitief-06
 • pr004_06092012-25
 • pr004_06092012-26