herwaardering 2 Romeinse tumuli

Op het grondgebied van de gemeente Heers liggen 2 Romeinse tumuli, met name de tumulus van Vechmaal en deze van Gutshoven. De opdracht was om deze 2 sites in eerste instantie vanuit een conceptueel-ruimtelijke invalshoek te benaderen. Het is de bedoeling om duidelijk leesbare concepten en ruimtelijke ingrepen te introduceren, die onlosmakelijk verankerd zijn in de specifieke ruimtelijke en historische context van de beide sites. Deze conceptuele benadering kan dan in een latere fase in een bredere werk- en stuurgroep verder besproken, geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

Het eindresultaat van deze voorstudie is bijgevolg geen kant en klare eindoplossing, maar een eerste conceptueel fundament voor verdere besprekingen met alle betrokken actoren.

Technische Details

 • 1ha.
 • Provincie Limburg
 • Heers
 • 2016

Impressies

 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-01
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-02
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-03
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-04
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-05
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-06
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-07
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-08
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-09
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-10
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-11
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-12
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-13
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-14
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-15
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-16
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-17
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-18
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-19
 • ontwerpfilosofie en opbouw_tumuli Heers_08032016-20