ecologische woonwijk Genk

Het verkavelingsconcept richt zich integraal op de woonkwaliteit, ecologische meerwaarden en beleving. Het circulatieconcept zorgt ervoor dat de bezoekers dadelijk opgevangen worden in een geclusterde bezoekersparking, om van daaruit te voet naar de desbetreffende woning te gaan. De woontypologie van het binnengebied bestaat uit 3 aaneengeschakelde clusters, die elk een eigen autonome entiteit vormen. Het bewonersparkeren wordt op eigen perceel georganiseerd waardoor er geen stilstaande auto's in het straatbeeld aanwezig zullen zijn. Private tuintjes komen uit op een gemeenschappelijke tuinzone, waar het hemelwater een eerste keer wordt opgevangen en ter plaatse infiltreert. Op die manier wordt het publieke RWA-stelsel sterk ontlast en zal de nieuwe woonwijk geen enkele overstort naar de omgeving creëren. 

Dwars doorheen de nieuwe woonwijk verbindt een lineair park de verschillende woonclusters. Dit park vormt een crcuiale groene stapsteen in de omliggende wijk en wordt vanuit ecologische principes ingericht, met beeldbepalende hoogstambomen, minibosjes, eetbare sneukelhagen, sponstuinzones, bloemenrijke graslanden, ... Verspreidliggende speelelementen moeten er mede voor zorgen dat dit park een ontmoetingsplek wordt voor de ruimere omgeving. 

Technische Details

  • 3,5 ha.
  • consortium van eigenaars
  • Genk
  • 2023

Impressies

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04