de Meander

Op de zorgcampus de Meander te Dilsen-Stokkem werden 2 ontwikkelingszones afgebakend waar ons gevraagd werd een inrichtingsplan uit te werken rondom recente en geplande nieuwbouwprojecten.

In de ontwikkelingszone 'Zorgcentrum' heeft het bestuur een uitbreiding van het bestaande administratieve centrum gepland. De directe omgeving moest opnieuw functioneel-ruimtelijk en qua beleving herdacht worden. Het introduceren van een rusttuin en herdenkingstuin voor overleden bewoners, met aandacht voor de ruimtelijke verwevenheid tussen deze rusttuin, de aanliggende pleinfunctie en de omliggende ciurculatiezones (parking, wandelpromenade, ...) was de belangrijkste ontwerpopdracht.

De ontwikkelingszone 'Grootkeuken' grenst aan het publiek domein (Langs de Graaf) en werd recent uitgebreid met een uitgesproken architecturaal bouwvolume, die het gezicht van de zorgcampus naar de buitenwereld moest vormen. Onze ontwerpopdracht hier is ervoor te zorgen dat dit gezicht door de inrichting van de onbebouwde ruimte verder versterkt zou worden, door het introduceren van een sprekende beplantingskeuze, die rekening houdt met de uitgesproken topografie ter plaatse. Verder moest de inrichting de interactie tussen de bewoners van de zorgcampus en de buitenwereld verbeteren.

Technische Details

 • 1,2ha.
 • vzw de Meander
 • Dilsen-Stokkem
 • 2016

Impressies

 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-03
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-06
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-07
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-08
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-10
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-13
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-11
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-24
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-25
 • ontwerpfilosofie en opbouw_de meander_19022016-29