LANDMEESTERS is een creatief ontwerp- en adviesbureau dat de focus legt op het vormgeven van het landschap, zowel onbebouwd als bebouwd, van ontwerp tot begeleiding van de uitvoering. 

De schaalgrootte is daarin van ondergeschikt belang. De uitdaging van elk ontwerp ligt immers vervat in de zoektocht naar de eigenheid van de plek en haar gebruikers. Of het nu gaat over een woonkavel, een nieuwe woonwijk, stadspark of dorpsplein. Een grondige lezing van de ruimtelijke context genereert een eerlijke voeling met de plek. Waardoor een dialoog met het omliggende landschap mogelijk wordt. En wat resulteert in vanzelfsprekende oplossingen die zich nestelen in deze telkens weer unieke omgeving.

Vanuit onze ervaring in zowel de publieke als private sector hebben we de laatste jaren een ruime expertise kunnen opbouwen, die ons toelaat om vernieuwende visies, frisse concepten en uitvoeringsgerichte ontwerpen uit te werken op zeer uiteenlopende schaalniveaus (kavel, wijk, dorpskern, stadskern, ...) en zeer uiteenlopende detailniveaus.

Het ontwerpproces wordt vervolledigd door onze landmeter-expertise, waardoor we een integrale project- en procesbegeleiding kunnen aanbieden aan onze publieke en private opdrachtgevers.