• vingerafdruk Diederik_01

  Diederik Dirickx

  ing. Landmeter - expert
 • vingerafdruk Steven_01

  Steven Verspreet

  ing. Landmeter - expert
 • vingerafdruk Stijn_01

  Stijn De Preter

  vormgever stad en landschap

OVER ONS

de Landmeesters bestaat uit 3 partners die samen een creatief en leergierig team vormen. We vullen elkaar aan met elk meer dan 17 jaar ervaring in de landmeterij, het uitwerken van stedenbouwkundige visies, het ontwerpen van het bebouwde en onbebouwde landschap (woonwijken, pleinen, parken, wegen, ... ) en dit op verschillende schaalniveaus (stad - wijk - straat - kavel).

Ons klantbestand is zeer divers en bestaat zowel uit particulieren, als uit projectontwikkelaars, overheden (provincies, steden en gemeenten) en andere specifieke (overheids)instanties (Regionale Landschappen, zorgcentra, ...).

Deze diversiteit maakt dat we voor elke klant opnieuw een kwaliteitsvol product op maat moeten aanbieden, want elke ruimte is immers uniek. Wij zoeken daarom constant naar frisse ideeën, die we van conceptniveau verder uitwerken tot uitvoeringsgerichte oplossingen en ontwerpkeuzes.

Onze activiteiten kunnen opgedeeld worden in 3 grote pijlers: infrastructuur, topografie en landschap. Deze 3 pijlers kunnen los van elkaar aangeboden worden, maar zien elkaar in vele gevallen verenigd in totaalprojecten, waar opmeting, ontwerp en uitvoering naadloos in elkaar overvloeien.

De pijler 'LANDSCHAP' is de verzamelnaam voor ontwerpend onderzoek, stedenbouwkundige studies / visies, ontwerp publieke ruimte en landschapsontwerpen. Het vormt de basis van elke opdracht, waar de ontwerpfilosofie en conceptuele ideeën een concrete ruimtelijke neerslag krijgen, in nauw overleg met de betrokken actoren.   

De pijler 'TOPOGRAFIE' is de verzamelnaam voor het landmeten in al zijn aspecten: particuliere opmetingen, verdelingen, verkavelingen en as-builtmetingen.

De pijler 'INFRASTRUCTUUR' vormt de brug tussen het ontwerp en de effectieve uitvoering op het terrein. Dit gaat van wegenis- en rioleringsontwerp over verkavelingsontwerp tot de inrichting van publieke en private ruimten (parken, pleinen, parkeerinfrastructuur, speelplaatsen, binnentuinen, ...). Het indienen van de omgevingsvergunning en de begeleiding van de aanbestedingsprocedure (opmaak van meetstaten, lastenboeken, werfbegeleiding en definitieve oplevering) zitten hierin vervat.